รายงานการแจ้งอินเทอร์เน็ตเสียของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

ตารางสรุปการแจ้งซ่อมบำรุง internet โรงเรียน

  กลับหน้าหลัก

ลำดับ เดือน ผู้ให้บริการ (  ISP ) ปีการศึกษา
Uninet TOT 3BB CAT True AIS
1
มกราคม
0
5
0
0
0
0
2563
2
กุมภาพันธ์
0
2
0
1
0
0
2563
3
มีนาคม
0
6
0
0
0
0
2563
4
เมษายน
0
4
0
0
0
0
2563
5
พฤษภาคม
0
0
0
0
0
0
2563
6
มิถุนายน
0
1
0
0
0
0
2563
7
กรกฎาคม
0
0
0
0
0
0
2563
8
สิงหาคม
0
0
0
0
0
0
2563
9
กันยายน
0
0
0
0
0
0
2563
10
ตุลาคม
0
0
0
0
0
0
2563
11
พฤศจิกายน
0
0
0
0
0
0
2563
12
ธันวาคม
0
0
0
0
0
0
2563
รวม
0
18
0
1
0
0

กราฟสรุปการแจ้งอินเทอร์เน็ตเสีย

สรุปการแจ้งเน็ตเสียของโรงเรียน

Tuesday, October 9, 2018 11:12


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, string given in C:\AppServ\www\tecs1\admin\net-alert.php on line 452