สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ

รหัสอ้างอิงผู้ใช้:
ชื่อ-นามสกุล:
กลุ่ม:
รายการที่เกิดปัญหา:
รายการปัญหาอื่นๆ:
หมายเลขเครื่อง:
สถานะ:
 
version 1.1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2