สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-28  เวลา 16:03:12 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
161737
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   มีปัญหาปริ้นไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
Brother DCP-1510 Series
สาเหตุของปัญหา:
- มีการเปลี่ยน Toner หมึก แล้วเครื่องปริ้นยังไม่ยอมรับ Toner ใหม่
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการตั้งค่าให้เครื่องยอมรับ Toner หมึกอันใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  28 ตุลาคม 2563 เวลา 16:24:40 น.