สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-27  เวลา 14:54:09 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
927015
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดไม่ติด
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- จากการตรวจสอบ พบว่า ฮาร์ดดิสก์เสีย
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองให้ พร้อมติดตัั้ง Driver Printer
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  27 ตุลาคม 2563 เวลา 16:21:04 น.
ไม่มีรูปภาพ