สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-22  เวลา 15:50:39 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
851844
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายสินธ์ ศรพลพา
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เปิดไม่ติด เนื่องจาก สวิทด้านหลัง ของ PSU ถูกปิดเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการตรวจเช้คและเกิดสวิทด้านหลังของ PSU แล้ว เครื่องเปิดได้ปกติ ให้คำแนะนำในการเช็คเบื้อต้น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  22 ตุลาคม 2563 เวลา 16:06:20 น.
ไม่มีรูปภาพ