สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-15  เวลา 15:00:40 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
330301
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางนัฐพร วิเวกชาติ
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   คอมพิวเตอร์ของนางนัฐพร วิเวกชาติ ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่โหลดจากแอปพริแคชั่นไลน์ได้
หมายเลขเครื่อง:
000
สาเหตุของปัญหา:
- เกิดจากการรักษาความปลอดภัยของระบบที่ มีการบล๊อกไฟล์ต่างๆที่โหลดจากแอพลิเคชั่นไลน์
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ให้ผู้ใช้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกเม้าส์ขวาที่ไฟล์ เลือก Properties 2. จะปรากฎ Dialog ขึ้นมา ในแท็บ General เลือก Unblock ที่หัวข้อ Security 3. คลิก OK แล้วจึงเปิดไฟล์นั้นๆได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:11:00 น.