สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-15  เวลา 08:52:55 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
332090
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อนรรฆรียา หนุนชู
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องค้าง มีไฟแดงกระพริบตลอดเวลา
หมายเลขเครื่อง:
74400010163
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องค้างบ่อยทำงานไม่ได้ เกิดจากการทำงานของ antivirus
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการลบ โปรแกรม Antivirus Avas ออก ให้เหลือเฉพาะโปรแกรม Antivirus ของ Windows แทน - เครื่อง RAM 4 GB อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:06:40 น.