สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-08-27  เวลา 13:30:59 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
324060
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
เกิดจากเครื่องมีการดับแบบกระทันหันทำให้เครื่องต้องมีการเช็คดิสก์ก่ินเปิดเข้า windows
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการให้เครื่อง เช็คดิสก์และรีแพก่อนเข้าสู่ระบบ windows
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59:52 น.
ไม่มีรูปภาพ