สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-07-14  เวลา 08:43:25 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
186951
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ที่ดูดซับน้ำหมึกเต็ม
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องปริ้นเตอร์แจ้งเตือว่าตัวดูดซับหมึกใกล้เต็ม
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการใช้โปรแรกมเครียซับหมึก ให้เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานได้ตามปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:32:07 น.
ไม่มีรูปภาพ