สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-07-13  เวลา 09:35:45 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
399539
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   สั่งปริ๊นงานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- สลักฝาปิดตลับหมึกหลวมมีการขยับทำให้เครื่องปริ้นมาสามารถทำงานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการถอดสลักและดันสลักกลับเข้าไปใหม่เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานต่อได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:53:27 น.
ไม่มีรูปภาพ