สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-07-08  เวลา 12:18:58 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
186951
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   หน้าจอดับ
หมายเลขเครื่อง:
74460010001/205
สาเหตุของปัญหา:
- เกิดจากสายสัญญาณภาพตรงจุดเชื่อมต่อการ์ดจอหลุด
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการขันน๊อตยึดติดกับตัวเครื่องให้แน่หนา สัญญาณภาพชัดเจนดังเดิม
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:57:08 น.