สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-03-31  เวลา 11:26:16 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
102282
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   เครื่องปริ๊นเตอร์ cannon ปริ้นสีออกไม่ครบ เป็นเส้น
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 (ว.) 7430-001-0003/55/4
สาเหตุของปัญหา:
- ปริ้นหมึกสีไม่ออก เนื่องจากท่อนำน้ำหมึกสีแดงอุดตัน ไม่สามารถไล่อากาศได้
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- จากการตรวจสอบ เห็นควรแจ้งส่งร้านซ่อมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ICT
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  15 เมษายน 2563 เวลา 14:26:57 น.
ไม่มีรูปภาพ