สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-03-09  เวลา 09:55:18 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
013677
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   Update โปรแกรม ไมโครซอฟออฟฟิศ เพื่อใช้ในงานอบรมวันที่ 20-21 มีนาคม 2563
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 7440-001-0001/251/61
สาเหตุของปัญหา:
1. หน้าเบร้าเซอร์ เป็นการค้นหาของ Yahoo 2. โปรแกรมเบร้าเซอร์ Chromium เปิดเองทุกครั้ง 3. Office 2016 ขึ้นสีแดงทำงานไม่ได้ 4.Photoshop cs 6 ใช้งานยากไม่คุ้นเคย 5.Windows แจ้งให้อัพเดทตลอด
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
1. แก้ไขโปรแกรมเบร้าเซอร์ เปลี่ยนหน้าแรกจาก Yahoo เป็น google 2. ถอนการติดตั้ง Office 2016 ออกและติดตั้ง Office 2013 แทนพร้อม Activate Key เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ 3. ถอนการติดตั้ง photoshop cs6 ออก ติดตั้ง Photoshop CS 3 แทน 4. ปิดการอัพเดทอัตโนมัติของ windows 10 ปิดได้เป็นเวลา 35 วัน 5. ถอนการติดตัังโปรแdi Chromium ออก
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  11 มีนาคม 2563 เวลา 13:34:10 น.
ไม่มีรูปภาพ