สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-02-21  เวลา 09:21:19 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
399539
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   เครื่องปริ๊นส์สีไม่ออก
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- ตัวสลักฝาปิดเครื่องปริ้นขยับทำให้เครื่องปริ้นไม่สามารถทำงานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- รีเซทการติดตั้งตลับหมึกและดึงสลักยึดไว้ดังเดิม เครื่องจึงสามารถทำงานต่อได้ ทดสอบปริ้นแล้ว สีและดำ สถานะปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:46:39 น.
ไม่มีรูปภาพ