สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-01-02  เวลา 09:18:01 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
399539
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนระบบลงรับหนังสือหน้าห้องผู้อำนวยการ
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
-
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำการใช้งาน ให้ Login เข้าใช้งานปกติ ระบบเริ่มปีใหม่ เป็น 2563 ระบบจะเริ่มนับเลข 1 ใหม่อัตโนมัติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  2 มกราคม 2563 เวลา 09:22:57 น.
ไม่มีรูปภาพ