สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-12-23  เวลา 15:50:48 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
104831
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
กลุ่ม:
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   อแดปเตอร์ WiFi ห้องประชุม 1 เสีย
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- อแดปเตอร์ตัว ส่งสัญญาณ WiFi เสีย ในช่อง Data IN ทำให้ตัว WiFi ส่งสัญญาณได้แต่ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- เห็นควรส่งซ่อม
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  2 มกราคม 2563 เวลา 09:23:09 น.
ไม่มีรูปภาพ