สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-12-17  เวลา 10:03:38 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
397916
ชื่อผู้ใช้บริการ:
กนกกานต์ สิรกนก
กลุ่ม:
กฎหมายและคดี
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ  
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการนำอุปกรณ์ HUB มาเชื่อมต่อเพื่อขยายการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้บริการผู้มาติดต่อราชการ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  17 ธันวาคม 2562 เวลา 11:52:26 น.
ไม่มีรูปภาพ