สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-11-08  เวลา 10:51:46 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
397316
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวกนกกานต์ สิรกนก
กลุ่ม:
กฎหมายและคดี
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดคอมพิวเตอร์แล้วดับเองหลายครั้ง
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- slot RAM ที่ใช้อยู่ เสีย
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการถอด RAM มาขัดด้วยยางลบ และเปลี่ยนไปเสียบ RAM Slot ที่ใช้งานได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:39:26 น.
ไม่มีรูปภาพ