สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-09-03  เวลา 08:45:49 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
352946
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องปิดไม่ใช้งานแล้วแต่เครื่องจะกลับมาเปิดทำงานเอง หลายรอบแล้ว
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:39:05 น.
ไม่มีรูปภาพ