สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-11-27  เวลา 09:44:12 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
397916
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อดิศักดิ์ สงกรานต์
กลุ่ม:
กฎหมายและคดี
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   ลง window ใหม่
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
เครื่อง อัพเดท windows 10 จึงทำให้ข้อมูลและ font หายไป
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
1. ลง Office 2013 Pro แทน และติดตั้ง font และโปรแกรมใช้งานอื่นๆ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:29:23 น.