สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-08-19  เวลา 09:05:14 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
324080
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 (ว) 7110-006-0001/57/4
สาเหตุของปัญหา:
- โปรแกรม Google Chrome ตัวหนังสือในส่วนของเมนูใช้งานและการตั้งค่าต่างๆเป็นตัวอักษร สี่เหลี่ยม ซึ่งอาจจะมีปัญหากับภาษาไทยเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ลบโปรแกรม Googlechrome ตัวที่ใช้งานออกแล้วลง Google Chrome canary เพื่อใช้ทดแทน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:31:54 น.
ไม่มีรูปภาพ