สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-08-19  เวลา 08:48:02 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
133990
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ปริ้นเอกสารไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
M1400
สาเหตุของปัญหา:
- กระดาษติดเมื่อดังกระดาษออกแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- การแก้ไข เมื่อดึงกระดาษออกแล้ว ต้องเข้าไปดำเนินการในส่วนของโปรแกรมควบคุมเครื่องปริ้น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของปัญหากระดาษติด เมื่อทำตามขั้นตอนของโปรแกรมเครื่องปริ้นจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:28:53 น.
ไม่มีรูปภาพ