สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-08-02  เวลา 15:16:39 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
310090
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   บันทึกไฟล์ไม่ได้ เครื่องไม่ยอมชัตดาวน์
หมายเลขเครื่อง:
7440-001-0001/244/61
สาเหตุของปัญหา:
- อาจจะเกิดจากโปรแรกมทำงานผิดพลาด
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ลงระบบปฏิบัติการ windows 10 pro ใหม่พร้อมโปรแกรมใช้งาน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  2 สิงหาคม 2562 เวลา 15:19:05 น.
ไม่มีรูปภาพ