สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-07-04  เวลา 15:28:54 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
133990
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   เครื่องปริ้้นไม่สามารถใช้งานได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เปลี่ยนเครื่องปริ้นใหม่
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการติดตั้ัง driver
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:35:01 น.
ไม่มีรูปภาพ