สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-06-10  เวลา 09:11:15 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
111250
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
7430-001-0003/55/5
สาเหตุของปัญหา:
- ตลับหมึกดำตัน ข้อมูลที่ปริ้นออกมามีเส้นขากหาย
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- สั่งล้างหัวพิมพ์แล้วไม่ดีขึ้น - ตั้งค่าให้สั่งปริ้นได้เฉพาะตลับสีเท่านั้น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:42 น.