สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-06-04  เวลา 13:29:33 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
111250
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   สั่งปริ๊นแล้วไม่ปริ๊น
หมายเลขเครื่อง:
7430-001-0003/55/5
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องปริ้นทำงานปกติ
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  5 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:45 น.
ไม่มีรูปภาพ