สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-05-10  เวลา 13:54:00 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
111250
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
7430-001-0003/55/5
สาเหตุของปัญหา:
- สั่งปริ้นเครื่องในเครือข่ายไม่ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำวิธีการใช้เครื่องปริ้นที่แชร์ในเครือข่าย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:16:53 น.
ไม่มีรูปภาพ