สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-04-25  เวลา 08:06:56 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
6158
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ไม่ดึงกระดาษ
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ลูกกลิ้งดึงกระดาษหัก 1 ตัว
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- จากกาตรวจสอบเห็นควรส่งร้านซ่อมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  25 เมษายน 2562 เวลา 09:37:37 น.
ไม่มีรูปภาพ