สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-04-18  เวลา 14:55:03 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
013677
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   เครื่องดับเอง บูทเครื่องไม่เครื่องติด
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องดับเอง อาจจะเกิดจาก RAM หรือเมนบอร์ดเสีย
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- เห็นควรส่งร้านซ่อม
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  18 เมษายน 2562 เวลา 15:03:42 น.
ไม่มีรูปภาพ