สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-04-03  เวลา 16:02:58 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
134143
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ระบบปฏิบัติการ windows   เปิดเครื่องแล้วขึ้นจอสีฟ้า
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- windows 8.1 เดิมล่มไม่สามารถใช้งานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ติดตั้ง windows 10 Pro X64 แทนสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  9 เมษายน 2562 เวลา 15:30:20 น.
ไม่มีรูปภาพ