สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-04-02  เวลา 11:23:49 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
133990
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
หมายเลขเครื่อง:
EPSon MX14
สาเหตุของปัญหา:
- port เครื่อง ไม่ตรง ทำให้สั่งปริ้นไม่ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ตั้งค่า port ให้ตรงจะทำให้เครื่องสั่งปริ้นได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  2 เมษายน 2562 เวลา 13:04:51 น.
ไม่มีรูปภาพ