สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-03-22  เวลา 14:41:00 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
134143
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   โปรแกรมมีปัญหา ปริ้นงานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เปิดไฟล์ winrar ไม่ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ลบโปรแรกม winrar แล้วติดตั้ง โปรแกรม 7zip ใช้ทดแทน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  26 มีนาคม 2562 เวลา 16:33:47 น.
ไม่มีรูปภาพ