สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-03-21  เวลา 15:03:22 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
124060
ชื่อผู้ใช้บริการ:
มุจลินท์ ชำนาญช่าง
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   หน้าจอคอมพิวเตอร์ขั้นสีฟ้า แล้วดับไป โดยรวมวันนี้ 3 ครั้ง
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องเกิด บลูสกรีนและรีบูทเครื่องเอง
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- เกิดจากเครื่องติดไวรัส แก้ไขโดยดำเนินการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส MSE
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  22 มีนาคม 2562 เวลา 11:53:11 น.
ไม่มีรูปภาพ