สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-03-19  เวลา 08:46:18 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
134143
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องปริ้นแจ้ง หมึกหมด จึงไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- กด รีเซทค่าตลับหมึก และล้างหัวพิมพ์
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  20 มีนาคม 2562 เวลา 10:41:45 น.
ไม่มีรูปภาพ