สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-11-23  เวลา 14:43:22 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
067447
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   ปริ้นเอกสารจาก ไฟล์ PDF ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- โปรแกรม PDF ไม่สมบูรณ์
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ติดตั้งโปรแรกม อ่านPDF ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:31:42 น.
ไม่มีรูปภาพ