สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-02-27  เวลา 09:22:40 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
133990
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- ขึ้น Error 191-130 ไม่สามารถสั่งปริ้นเตอร์ทำงานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำให้ส่งร้านซ่อม
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:38:18 น.
ไม่มีรูปภาพ