สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-02-25  เวลา 10:22:16 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
176359
ชื่อผู้ใช้บริการ:
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 7440-001-0001/238/61
สาเหตุของปัญหา:
- แจ้งเตือน windows หมดอายุ
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการกรอก product key windows 10 Pro windows สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:31:18 น.
ไม่มีรูปภาพ