สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-02-07  เวลา 14:22:01 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
029492
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   บันทึกเป็นไล์ PDF ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- ทำตามขั้นตอนการสแกนแล้ว save ไฟล์ที่สแกนไม่ถูกต้อง
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำวีธีการใช้โปรแรกมสแกนไฟล์และการสั่งสแกนจากเครื่องปริ้นเตอร์
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:23:57 น.
ไม่มีรูปภาพ