สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-01-15  เวลา 09:13:03 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
-
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางชญาภา อิ่มสำราญ
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   ลง window ใหม่และ ลง office 2013 แท้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- คอมช้า เปิดโปรแกรมไม่ขึ้น
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
เช็คการทำงานของโปรแกรมในเครื่อง ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก และอัพเดทโปรแกรม windows
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  17 มกราคม 2562 เวลา 08:01:25 น.
ไม่มีรูปภาพ