สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-01-11  เวลา 10:35:53 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
257441
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วรรณวิชญา คำธง
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   ลง winzip ,nero express ตัวเต็ม เนื่องจากต้องใช้ในงานใช้ซิบ ส่งข้อสอบ และต้องไลท์แผ่นงานเพื่อแจกในงานประชุมต่างๆ
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
-ซอฟต์แวร์ดังกล่าวหมดอายุ
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ลบซอฟต์แวร์ออกแล้วติดตั้งตัวใหม่ทดแทน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  11 มกราคม 2562 เวลา 11:50:07 น.