สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2022-03-24  เวลา 08:49:36 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
352946
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   เครื่องปริ้นไม่สามารถปรินงานได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องแจ้งระบบซับหมึกเต็ม
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการใช้โปรแรกมเคลียซับหมึกเพื่อเครียระบบทำให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  24 มีนาคม 2565 เวลา 14:51:13 น.
ไม่มีรูปภาพ