สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2022-03-24  เวลา 09:44:30 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
508961
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายธนิก มโนเกตุ
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   คอมพิวเตอร์ใช้งาน Port USB ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระบบ windows มีปัญหา ทำให้ไม่สามารถใช้งาน port USB ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการติดตั้ง Windows พร้อมโปรแรกมใช้งานใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  24 มีนาคม 2565 เวลา 14:00:17 น.
ไม่มีรูปภาพ