สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2022-03-10  เวลา 16:17:11 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
12346
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   ลง window ใหม่
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
Windows 10 เดิม ติด Activate
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ติดตั้ง Windows 10 Por พร้อม Activate Key และ Office 365
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  17 มีนาคม 2565 เวลา 14:47:40 น.