สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-10-18  เวลา 11:09:09 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
64232
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
Driver Printer    ปริ้นท์งานผ่านเครื่องปริ้นท์ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
สาย USB เครื่องปริ้นหลุด
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้แล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  29 ตุลาคม 2564 เวลา 11:33:29 น.
ไม่มีรูปภาพ