สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-10-06  เวลา 09:45:21 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
176359
ชื่อผู้ใช้บริการ:
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครือข่าย Internet  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ปลั๊กของ สวิทฮับหลวม ทำให้ตัวสวิทไฟไม่เข้า
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการตรวจสอบและขยับปลั๊กสวิทฮับ จึงสามารถใช้งานได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  6 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00:53 น.
ไม่มีรูปภาพ