สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-09-28  เวลา 12:47:34 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
176359
ชื่อผู้ใช้บริการ:
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   ไม่สามารถสั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
สั่งงานภายในเครือข่ายไม่ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:11:59 น.
ไม่มีรูปภาพ