สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2019-01-02  เวลา 10:17:03 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
399539
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนปี ค.ศ. รายการการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. หน้าเว็บไซต์
หมายเลขเครื่อง:
เครื่องหน้าห้อง ผอ.เขต
สาเหตุของปัญหา:
ปี ค.ศ. ในระบบสิ้นสุดที่ 2018
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ประสานกับผู้จัดทำโปรแกรมดำเนินการเพิ่ม ปี ค.ศ. 2019 - 2021
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  6 มีนาคม 2562 เวลา 13:29:52 น.
ไม่มีรูปภาพ