สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-09-28  เวลา 08:07:15 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
102282
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ภัทรวดี เดชเฟื่อง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
Sumsung M2885FW
สาเหตุของปัญหา:
Image Unite หมดอายุการใช้งาน
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
แนะนำผู้ใช้เปลี่ยน ชุด Image Unit ตัวใหม่
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  28 2564 เวลา 10:19:26 น.