สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-08-07  เวลา 16:02:45 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
352946
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ค้างใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องค้าง ระหว่างใช้งาน
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
แนะนำผู้ใช้ให้ส่งซ่อมที่ร้าน
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  28 2564 เวลา 10:03:20 น.
ไม่มีรูปภาพ