สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-07-29  เวลา 09:43:24 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
447623
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายสุกิจ อัครมหาเสนาวงศ์
กลุ่ม:
กฎหมายและคดี
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- ผู้ใช้ไม่ได้เปิดเครื่องสำรองไฟก่อน
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำการใช้งาน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:33:48 น.
ไม่มีรูปภาพ